PMO จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ในโครงการ “อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา”
IMAGE
Friday, 22 April 2016
PMO จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ในโครงการ “อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา”                 ... อ่านต่อ...>>
PMO ตอบโจทย์ศูนย์อาหาร CRRU Food Center ปรับโฉมใหม่เอาใจFreshy 2015
IMAGE
Sunday, 27 September 2015
PMO ตอบโจทย์ศูนย์อาหาร CRRU Food Center ปรับโฉมใหม่เอาใจFreshy 2015        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ... อ่านต่อ...>>
มร.ชร. จัดงานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ 2558 ณ โรงแรมราชภัฏอินน์
IMAGE
Wednesday, 30 September 2015
มร.ชร. จัดงานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ 2558... อ่านต่อ...>>
สำนักบริการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ (สำนักงาน) 053-776029, 053-776267, แฟกซ์ 053-776266